Super taneční liga v Brně

Vzhledem k množícím se dotazům, týkajících se organizace soutěží Super taneční ligy v Brně bychom rádi akcentovali upozornění, které bylo zveřejněno v Aktualitách již v květnu letošního roku (ZDE) i ve stručném výtahu z jednání VR (ZDE). Vlastní schválení výjimky je k dispozici v Zápisu z jednání ZDE.
Počet párů pro soutěže STL je omezen na 48 párů.