Týdenní přehled důležitých informací - 4/20

Dne 27.1.2020 proběhlo jednání výkonné rady a níže přinášíme přehled nejzásadnějších informací.

Profesní Oblast:

Výkonná rada schválila návrh na úpravu odměn pro porotce a určila datum účinnosti od 1.9.2020 vyjma soutěží schválených ve výběrovém řízení pro rok 2020 a 2021 uvedených v kompletním zápisu jednání výkonné rady. 

Výkonná rada schválila studium I. třídy na FTVS UK v Praze od zimního semestru roku 2021. 

Sportovní oblast:

Byla schválena platnost nových pravidel lékařských prohlídek dle doporučení ČUS od 1.10.2020. Bližší informace zde.

DSE CHEGP bylo přiděleno soutěžní akci Hradec Králové Open a bude se konat dne 24.10.2020 

 

Kompletní zápis jednání najdete zde.