Valné hromady divizí

V souvislosti s novými krizovými opatřeními Vlády ČR žádáme všechny předsedy divizí, aby svolali Valné hromady svých divizí nejdříve k datu 4. 11. 2020, nejlépe však k 25. 11. 2020, kdy je stanovena poslední možnost pro jejich konání dle aktuality VK ČSTS 9. 12. 2020 - harmonogram. V případě, že již máte VH svolanou na dřívější termín, bude potřeba VH přesunout.