Přehled důležitých informací - 2/21

Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího z dění v Českém svazu tanečního sportu.

Profesní oblast: 

Licence trenérů budou obnoveny bez doložení aktivní činnosti.

Byla zvolena nová Komise sportovců.

Oblast vnitřních záležitostí:

Byl vytvořen manuál Profesionální sportovec.

Byly předány Výroční ceny 2020. Záznam je dostupný zde.

Sportovní oblast:

Projekt PoSTM má nová pravidla.

Národní sportovní agentuře byla zaslána žádost o výjimku na konání soutěží pod hlavičkou ČSTS.

 Obecné informace:

Stále probíhají jednání o vytvoření společné taneční organizace CDSU – ČUTS, která zastřeší ČSTS, CDO a Czech Breaking Alliance.

 

Kompletní zprávy z jednání VR naleznete zde.