Českomoravský pohár 2021 - Brno

Přinášíme Vám detailní informace k taneční soutěži v Brně, která se bude konat dne 27. 3. 2021. Upozorňujeme, že z důvodu zrušení soutěží Junior 1 a 2 se termín pro přihlášení posunul na "klasický" čtvrtek do 22:00. Rozdělení soutěží do 2 samostatných bloků se ruší. Plánovaný harmonogram ZDE. Dbejte zvýšené pozornosti povinnostem soutěžících a trenérů. Pro více info čtěte dále.

Často kladené otázky:

Povinné dokumenty pro soutěžící:

Povinné dokumenty pro trenéry:

Pozn: Trenéři se musí předem akreditovat zaregistrováním se organizátorovi soutěže na kontaktní e-mail! V opačném případě jim nebude umožněn vstup.

Doporučené dokumenty pro sportovce a trenéry pro případnou kontrolu:

Další informace:

Soutěž byla na základě nařízení MZČR o nutnosti dodržení 15m2 plochy na osobu přesunuta do větších a komfortnějších prostor Kampusu MU v Brně (místo, kde se pořádá Brno Open). Zde je vyjádření KHS JmK k této změně oproti původnímu povolení:
"Dále žádáte, v důsledku snahy splnit další ze stanovených podmínek MZ - hlavní hygieničky ČR - minimální požadované metráže 15m2 na účastnící se osobu, abychom se vyjádřili k avizované změně konání z haly v Brně -Tuřanech - do prostorů sportovního zařízení Masarykovy univerzity FSpS, sportovní hala - adresa Kamenice 5, Brno-Bohunice.  Vzhledem k tomu, že se jedná o prostorově, dispozičně velmi komfortně vybavené moderní vnitřní sportoviště, s širokou variabilitou možnosti využití zázemí, KHS JmK bere změnu sportoviště na vědomí a nemá žádné námitky.
MUDr. Jana Derková - vedoucí odd. HYGIENY OBECNÉ a KOMUNÁLNÍ - pracoviště Brno - město"