Předseda trenérské rady STM - veřejná výzva

Vážení trenéři, ČSTS vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici Předsedy trenérské rady STM pro rok 2021-2025. Vyzýváme všechny zájemce, aby zaslali vyplněný Souhlas s kandidaturou včetně vizí nejpozději do 21. 4. 2021 do 12:00 v originále na sekretariát ČSTS. Nový předseda bude zvolen Trenérskou radou STM na nejbližším zasedání. Pro bližší info ČTĚTE DÁLE.

Podmínky kandidatury:

  • člen ČSTS,
  • starší 18 let,
  • platná trenérská licence I. třídy,
  • ​podání souhlasu s kandidaturou včetně vizí.

Podmínky zaslání kandidatury:

  • v originále poštou nebo osobní datovou schránkou na adresu sekretariátu ČSTS (možné vhození i do poštovní schránky v sídle sekretariátu) nebo e-mailem v PDF dokumentu opatřeným elektronickým podpisem,
  • a zároveň sken na sekretariat@csts.cz pro urychlení zpracování (není potřeba při zaslání PDF s elektronickým podpisem).

Odkazy na související dokumenty: