Zkušební testy z pravidel hodnocení

Od 1. 1. 2022 se znovu uvádí do chodu systém pro obnovování a prodlužování licencí dle Kvalifikačního řádu ČSTS §11 bod 3. a 4., který byl v letech 2020-2021 částečně pozastaven (zůstala pouze povinnost absolvování vzdělávání) z důvodů omezení soutěžního systému.

Soubor 150 testových otázek ZDE.*
*v této variantě souboru testových otázek je správná odpověd vždy "a)"

Z těchto testových otázek bude pro každého z Vás vylosováno 50. Kritériem pro zdárné absolvování testu bude potřeba pro porotce s licencí I. 40 správných odpovědí a pro porotce II. a III. třídy 35 správných odpovědí.

Struktura otázek a použitá literatura ZDE.

Pro ty z vás, kteří máte licenci platnou do 31. 12. 2022 je nutné pro prodloužení licence absolvovat test v roce 2022 a to buď nyní na Kongresu ČSTS 8. 1. 2022, nebo následně na Doškolovacím semináři ČSTS 3. 9. 2022. Těm, co končí licence 31. 12. 2023, stačí absolvovat test do konce roku 2023.

Pokud jste se rozhodli absolvovat test na Kongresu ČSTS 8. 1. 2022 proveďte své přihlášení na test v sekci Soutěže ZDE.

Martin Odstrčil v.r.