Výzva pro KČ - audiovizuální balíček

Vážení předsedové klubů ČSTS, v rámci investiční dotace NSA - Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023, Vám přinášíme jedinečnou výzvu o audiovizuální balíček, jehož účelem je zajištění sportovní přípravy Vašich členů. Termín zaslání žádosti je 20. 2. 2023 23:59:59. Pro podmínky účasti a další informace čtěte dále.

Podmínky

Účastnit výzvy se mohou všechny KČ, kteří:

 • byli členem ČSTS v roce 2022,
 • mají v den podání žádosti minimálně 20 členů, kteří mají zaplacený alespoň ZČP,
 • se budou na balíčku podílet 15% spoluúčastí z virtuálních pokladen ČSTS.

Předpokládaný obsah balíčku

Celková hodnota balíčku cca 80.000 Kč bez DPH:

 • 2x JBL Partybox 310 (nebo podobné),
 • McBook (nebo podobné),
 • iPad (nebo podobné),
 • Apple TV (nebo podobné),
 • LED Televizor (nebo podobné),
 • příslušenství.

Jak mohu podat žádost?

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou žádost zašlete elektronicky na sekretariat@csts.cz nejpozději do 20. 2. 2023 23:59:59.

Žádost o zařazení do výzvy ke stažení zde: Word, PDF.

Ostatní podmínky

 • KČ budou mít možnost po 5 letech balíček od ČSTS odkoupit za zůstatkovou cenu po odečtení vložené spoluúčasti. V opačném případě je KČ povinen pořízený majetek vrátit ČSTS.
 • Maximální množství KČ účastnících se výzvy o audiovizuální balíček je 60.
 • Obsah balíčku může být pozměněn v závislosti na nabídce dodavatele, ceny, a také charakteru a podmínkám investiční dotace.
 • V případě, že nebude investiční dotace ČSTS přidělena, výzva o audiovizuální balíček pozbývá platnosti.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Janu Musalovou na sekretariat@csts.cz nebo telefonicky dle úředních hodin.