Přehled důležitých informací 4/23

Přinášíme Vám přehled důležitých informací za období od 1. 8. 2023 do Valného shromáždění ČSTS, které se konalo dne 22. 11. 2023. Během tohoto období proběhla dvě řádná a jedno mimořádné jednání Výkonné rady ČSTS, a dále jedno korespondenční hlasování.

Obecné

 • Bylo schváleno nové znění Finančního řádu ČSTS. Byla upravena výše příspěvků. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy FP06 - Podmínky pro reprezentaci. Náklady na startovné na soutěžích MS a ME jsou hrazeny reprezentantům v plné výši. Nové znění naleznete ZDE.
 • Byla schválena nová organizační směrnice OB08 - Ocenění ČSTS. Novou směrnici naleznete ZDE.

Oblast sportu

 • Bylo schváleno nové znění přílohy SA02 - Soutěžní oblečení. Zapracování změn z WDSF AGM 2023. Rozparek na boku povolen až od kategorie Dospělí. Výztuhy, krinolíny a vlasce dovoleny pouze v lemech sukně. Nové znění naleznete ZDE.
 • Byli schváleni organizátoři a termíny soutěží výběrového řízení. Seznam soutěží naleznete v sekci Důležitých informací ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy SC01 - Tvoření porot MČR a TL. Byla prodloužena věková hranice porotce MČR na 75 let, prodloužit platnost licence nad tuto hranici je možné pouze jednou. Nové znění naleznete ZDE.
 • Byli schváleni organizátoři a termíny soutěží DSE a WDSF WO 2024-2025. Seznam soutěží naleznete v příloze zápisu ZDE.
 • Byly schváleny Nominační podmínky na MČR LAT, STT a 10T 2024. Podmínky naleznete v sekci Důležitých informací ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy SA01 - Směrná čísla. Nastavení podmínek pro MČR 10T kategorie Senior. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy SA05 - Ranklist ČR. Byl upřesněn přepočet bodů ze soutěží DSE a WDSF do Ranklistu ČR, a dále přepočet bodů do Ranklistu ČR 10T. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy SB06 - Soutěže TPV. Mimo jiné byl upřesněn průběh soutěže a povolený repertoár. Nové znění přílohy naleznete ZDE.
 • Byla novelizována organizační směrnice OS02 - Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci VR. Upřesnění soutěží třídy A. Nové znění směrnice naleznete ZDE.
 • Byla novelizována organizační směrnice OS03 - Standardní podmínky pro organizaci soutěží s licencemi WDSF/DSE. Byla upravena velikost parketu dle WDSF. Nové znění směrnice naleznete ZDE.
 • Byla novelizována příloha SC02 - Katalog figur. Opraveny chyby v textu. Nové znění přílohy naleznete ZDE.

Oblast vzdělávání, profesní a licencí

 • Byl schválen manuál - Platby odměn porotců a funkcionářů na soutěžích ČSTS. Manuál je k nahlédnutí v sekci Důležitých informací ZDE.

Oblast vnitřních záležitostí

 • Byla schválena nová organizační směrnice OA08 - Hospodaření s DHM. Byly upraveny podmínky zapůjčení osobního automobilu ČSTS, parketu a elektronického zařízení. Novou směrnici naleznete ZDE.

Valné shromáždění 2023

 • Byl zvolen nový prezident ČSTS - Ing. Rostislav Filgas a noví členové VR - Ing. Filip Karásek (viceprezident), Ing. Martin Dvořák (viceprezident), Martin Odstrčil, Ing. Radek Felcman, doc. RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D., Ing. Ondřej Sliška.
 • Byli zvoleni noví členové RR - Mgr. Linda Henzélyová, JUDr. Pavel Zuska, Mgr. Tibor Stano, Jan Tománek (náhradník).
 • Byli zvoleni noví členové DR - Mgr. Jiří Vrána, Ing. Jan Durdovič, Ing. Jan Šíd, Marcel Gebert (náhradník).

Odkazy na zápisy

Zápis z jednání VR51 ze dne 6. 9. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z mimořádného jednání MVR08 ze dne 30. 10. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z korespondenčního hlasování KVR41 ze dne 30. 10. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z jednání VR52 ze dne 21. 11. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z Valného shromáždění ČSTS 2023 naleznete ZDE.