Detailní údaje divize

1 - Pražská divize
Předseda: Ing. Petr Bartuněk
Telefon:
Adresa: Ing. Petr Bartuněk
Verdunská 910/28
160 00 Praha 6
E-mail(y): pbartunek@seznam.cz
Oficiální zprávy

Korespondenční hlasování představenstva divize Praha - D01 ze dne 10.6.2024

Na základě žádosti prezidenta ČSTS, Ing. Rostislava Filgase, žádosti Martina Dvořáka a Jiřího Ševčíka vyhlašuji Korespondenční hlasování představenstva divize Praha D01. Znění a výsledky hlasování naleznete ZDE...

Ustanovující zasedání předsednictva Pražské divize D01

Ustanovující schůze nově zvoleného předsednictva divize na VH D01 zvolila ze svých nově zvolených členů předsedu Ing. Petra Bartuňka a místopředsedu Lenku Šerákovou na volební období 2023-2026. Současně byl zvolen na toto období i soutěžní komisař Miroslav Mareš.

Zápis ze zasedenání nově zvoleného představenstva divize D01 naleznete ZDE...

Usnesení z Valné hromady divize Praha 8.11.2023 - volba členů představenstva, Dozorčí komise a sportovního komisaře divize naleznete ZDE...

Zápis z Valné hromady Pražské divize D01 8.11.2023

Dne 8.11.2023 proběhla Valná hromada divize Praha - D01 na které proběhly volby představenstva divize na období 2023-2026 sa současně volby delegátů zastupujících D01 na Valném shromáždění ČSTS v listopadu 2023.

Zápis z VH D01 naleznete ZDE...

Přílohy: Prezenční listina VH D01, Zápis o činnosti divize a Zpráva DK D01 za období 15.4.2023 - 7.11.2023

Usnesení Valné hromady divize Praha - D01 naleznete ZDE... (představenstvo a Dozorčí rada D01)

Usnesení Valné hromady divize Praha - D01 naleznete ZDE... (delegáti a návrhy pro jednání na VS ČSTS 11-2023)

Upřesnění pravidel účasti ověřených členů na VH a VS

Dopňující informace zveřejněné 26.10 na stránkách ČSTS Filipem Karáskem obsahují:

Pravidla pro účast ověřených členů na VH a VS

 • VH divizí se mohou účastnit všichni členové dané divize, právo volit a hlasovat však mají pouze členové, kteří jsou k datu konání VH ověření dle Stanov ČSTS (e-mail + telefonní číslo).
 • VS se mohou dle Stanov ČSTS účastnit pouze zvolení delegáti a členové VR, kteří jsou k datu konání VS ověření (e-mail + telefonní číslo).
 • Při osobní účasti na VH nebo VS je možné ověření provést předložením dokladu totožnosti. Jméno, příjmění a datum narození uvedené na dokladu se musí shodovat s přítomnou ověřovanou osobou!!!

Ostatní

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize PD01, konanou dne 8.11.2023

Zveme vás na Valnou hromadu Pražské divize PD01 která se bude konat ve středu 8.11.2023 od 10:00 hodin v místě:

U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00.

Pozvánku na VH naleznete ZDE...

Valná hromada divize Praha - listopad 2023

Blíží se nám termín Valné hromady divize. tento termín bude v nejbližší době zveřejněn. Na této Valné hromadě proběhnou volby do předsednictva divize a současně budeme volit 11 delegátů na Valného shromáždění ČSTS v Brně. Pokud se nezúčastníte, můžete předat svoje plné moce svým vedoucím klubů nebo jiným osobám. Volit budou moci jen osoby, které ověřili svoje data v databázi ČSTS.

Termín Valného shromáždění ČSTS je 22. 11. 2023 v Brně.

Harmonogram přípavy na VS:

Usnesení a zápis z Valné hromady divize Praha dne 18.4.2023

Na Valné hromadě divize Praha - D01 konané dne 18.4.2023 byli zvoleni delegáti a náhradníci pro Výroční konferenci ČSTS která se bude konat 3.5.2023 v Praze v tomto okumentu Usnesení VH divize D01 a složení delegátů....

Zápis z Valné hromady divize Praha naleznete Zápis z VH divize D01....

 

Petr Bartuněk

předseda divize

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2023 v úterý 18.4.2023

Rád bych vás, členy Pražské divize, pozval na Valnou hromadu D01, která se bude konat v úterý 18.4.2023 od 13:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS, která se bude konat 3.5.2023.

Pokud budete mít další návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2023 nebo Valnou hromadu D01, zašlete je prosím do 16.4.2022 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

Rád bych upozornil na důležitost plných mocí na zastoupení členů divize při volbě delegátů, jednání, hlasování důležitých bodů projednávaných na VH Pražské divize - D01. Připravte si i návrhy kandidátů kteří nás budou zastupovat na VH ČSTS 2023. Vzory plných mocí na VH divizí a souhlas s návrhem na delegáta pro VK naleznete ZDE..

Těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

Zápis z korespondenčního hlasování představenstva divize Praha ze dne 3.12.2022

Zápis z korespondenčního hlasování D01 naleznete ZDE...

Valná hromada Pražské divize 2022 která se konanala ve středu 27.4.2022 od 9:00

Ve středu 27.4.2022 v 9:00 se konala na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, Valná hromada pražské divize - D01. Na VH D01 proběhla především volba delegátů na VK ČSTS,  která se bude konat 11.5.2022 v Brně. Současně proběhla diskuze a hlasování o informacích a bodech, které byly součástí schváleného harmonogramu. Úkoly a body pro jednání VK ČSTS 2022 jsou zveřejněny v zápisu z VH 2022.

Zápis

Usnesení

 

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2022 ve středu 27.4.2022

Rád bych vás, členy Pražské divize, pozval na Valnou hromadu D01, která se bude konat ve středu 27.4.2022 od 9:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS, která se bude konat 11.5.2022 od 12:00 do 19:00.

Pokud budete mít další návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2022 nebo Valnou hromadu D01, zašlete je prosím do 18.4.2022 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

Rád bych upozornil na důležitost plných mocí na zastoupení členů divize při volbě delegátů, jednání, hlasování důležitých bodů projednávaných na VH Pražské divize - D01. Připravte si i návrhy kandidátů ktří nás budou astupovat na VH ČSTS 2022.

Těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

Zápis z korespondenčního hlasování představenstva divize Praha ze dne 16.3.2022

Zápis z korespondenčního hlasování D01 naleznete ZDE...

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ČSTS - Národní dům na Vinohradech 19.12.2021 ve 14:00

 • Podpora párů divize reprezenujících na ME a MS
 • Přerozdělení prostředků z pokladny divize na závěr roku 2021
 • Schválení žádosti o vztvoření pobočného spolku ČSTS - Divize Praha

Zápis ze schůze naleznete ZDE...

Valnou hromada Pražské divize 2021 konaná v úterý 5.10.2021 od 9:00

V  úterý 5.10.2021 od 9:00 hodin se konala na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, Valná hromada pražské divize - D01. Na VH D01 proběhla především volba delegátů na VK ČSTS konanou 20.10.2021 od 12:00 do 19:00 v Aule ČUS v Praze a současně proběhla diskuze a popř. hlasování o informacích a bodech které byly součástí schváleného harmonogramu.

Zápis

Usnesení

 

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2021

Rád bych vás členy Pražské divize pozval na Valnou hromadu D01, která se bude konat v úterý 5.10.2021 od 9:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS konanou 20.10.2021 od 12:00 do 19:00 v Aule ČUS v Praze. Současně proběhne diskuze a popř. hlasování o informacích a bodech z on-line schůze svolané prezídiem ČSTS týkající se diskuse k plánovaným změnám v legislativě ČSTS (proběhne dne 30. 9. 2021 v 17:00 v rámci příprav na nadcházející Výroční konferenci ČSTS 2021). Dále bude diskutováno stanovisko Dozorčí rady ČSTS k podmětu Pražské divize ČSTS ze dne 14.4.2021 ve věci "posouzení postupu VR ČSTS s péčí řádného hospodáře..." viz zápis DR ČSTS.

Pokud budete mít další návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2020, zašlete je prosím do 30.9.2021 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

Rád bych upozornil na důležitost plných mocí na zastoupení členů divize při volbě delegátů, jednání, hlasování důležitých bodů projednávaných na VH

Pražské divize - D01. Připravte si i návrhy kandidátů na VH ČSTS 2021.

Ukázka:  Plná moc VH Divize D01 ČSTS , Plná moc nezletilého člena VH Divize D01 ČSTS , Souhlas kandidaturou na delegáta VK ČSTS , Souhlas na funce při volbách delegáta VK ČSTS 

těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

Zápis z korespondenčního hlasování předsednictva D01 17.6.2021

Zápis z Korespondenčního hlasování předsednictva PrD D01 naleznete ZDE...


Příloha 1 – Opatření 1/2021, kde je celkové vyčíslení přerozdělení finanční podpory.

Příloha 2 – E-mailová korespondence – vyhlášení Korespondenčního hlasování

Zápis z online Zoom schůze Pražské divize D01 dne 15.4.2021 v 10:00 hod

Zápis z online Zoom schůze Pražské divize D01 dne 15.4.2021 v 10:00 hod naleznete ZDE...

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Zápis z Korespondenčního hlasování D01 svolaného 28.10.2020

Na základě korespondenčního hlasování ( znění - Příloha 2) byly uzavřeny a odhlasovány všechny body hlasování takto ZÁPIS

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2020 - změna termínu

Po korespondenčním jednání odsouhlasilo jednomyslně předsednictvo Pražské divize nový termín VH D01. Rád bych vás členy Pražské divize pozval na Valnou hromadu D01, která se bude konat dne 25.11.2020 od 15:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete  ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS konanou 9.12.2020. Pokud budete mít návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2020, zašlete je prosím do 23.11.2020 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

příloha - souhlas s kandidátkou na VH ČSTS 2020

ZRUŠENÍ TERMÍNU VH PRAŽSKÉ DIVIZE 14.10.2020

!!! ZRUŠENÍ TERMÍNU VH PRAŽSKÉ DIVIZE 14.10.2020 !!!      z důvodu krizových opatření přijatých usnesením Vlády ČR  a změny původního termínu konání Výroční konference ČSTS (4. 11. 2020) na nový termín - středa 9. 12. 2020. je nutné přesunout VH Pražské divize na nový termín.

Určení nového termínu a zveřejnění proběhne v nejbližší době.

Děkujeme za pochopení ....

 

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2020

Rád bych vás členy Pražské divize pozval na letošní Valnou hromadu D01, která se bude konat dne 14.10.2020 od 15:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete  ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS 2020 konanou 4.11.2020. Pokud budete mít návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2020, zašlete je prosím do 10.10.2020 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

příloha - souhlas s kandidátkou na VH ČSTS 2020

Zápis ze schůze Pražské divize D01 dne 28.8.2020 ve studiu Bohemia

Zápis ze schůze Pražské divize D01 konané dne 28.8.2020 ve studiu Bohemia naleznete ZDE...

Zápis z Korespondenčního hlasování D01 svolané 13.5.2020

Na základě korespondenčního hlasování byly uzavřeny a odhlasovány všechny body hlasování takto, viz ZÁPIS

Vzhledem k nadále probíhajícímu nouzovému stavu se VH Pražské divize v termínu 7.4.2020 RUŠÍ !!!

Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR spojeného s šířením nového typu korona viru výkonná rada na svém mimořádném jednání dne 13. 3. 2020 rozhodla o přesunutí termínu původně plánované Výroční konference ČSTS z 13. 5. 2020 na termín 4. 11. 2020. 

Vzhledem k nadále probíhajícímu nouzovému stavu se VH Pražské divize v termínu 7.4.2020 ruší a přesouvá na vový termín, na který budete včas upozorněni po zasedání představenstva D01.

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize 2020

Rád bych vás členy Pražské divize pozval na letošní Valnou hromadu D01, která se bude konat dne 7.4.2020 od 16:00 hodin na adrese Bohemia Dance Club, U Měšťanského pivovaru č. 934/4, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Oficiální pozvánku naleznete ZDE...

Součástí VH D01 bude volba delegátů na VK ČSTS 2020 konanou 13.5.2020. Pokud budete mít návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2020, zašlete je prosím do 3.4.2020 na email pbartunek@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

těším se na vás

Petr Bartuněk - předseda D01

příloha - souhlas s kandidátkou na VH ČSTS 2020

Zápis ze schůze Pražské divize D01 dne 6.2.2020 ve studiu Bohemia

Zápis ze schůze Pražské divize D01 konané dne 6.2.2020 ve studiu Bohemia naleznete ZDE...

Vzhledem k určení termínu VK ČSTS na 13.5.2020 na Strahově byl určen termín konání VH divize Praha na 7.4.2020 od 16:00 ve studiu Bohemia dance  - jiří Ševčík. oficiální pozvánka na VH bude včas zveřejněna.

Žádost o projednání a schválení studia I.třídy VR ČSTS na FTVS UK Praha od roku 2021

Dne 11.12.2019 byla podána žádost prostřednictvím předsedy D01 na VR ČSTS  o projednání a schválení studia I.třídy na FTVS UK Praha od roku 2021.

Její znění nejdete ZDE...

Zápis ze schůze PrD D01 konané 28.11.1019 v 10:00 ve studiu Bohemia Dance

Zápis ze schůze divize Praha D01 naleznete ZDE...

Příloha 1

Korespondenční jednání představenstva D01 30.10.2019

Korespondenční jednání představenstva Divize Praha ČSTS ze dne 30.10.2019 naleznete

ZDE...

Zápis z VH PD01 konané 9.10.2019

Zápis z VH divize Praha 2019-10-09 naleznete ZDE...

 

Dokumenty pro VH D01 - Pražská divize

Dávám k dispozici dokumenty použité v minulém období pro potřeby VH D01: souhlasy s kandidaturou a plné moci pro VH D01 ČSTS, prosím o řádné vyplnění

Plná moc - dospělí

Plná moc - nezletilí 

Souhlas s kandidaturou - předsednictvo

Souhlas s kandidaturou - DR

Souhlas s kandidaturou - delegát MVK

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize PD01, konanou dne 9.10.2019

Zveme vás na Valnou hromadu Pražské divize PD01.

Pozvánku na VH naleznete ZDE...

Zápis ze schůze kolektivních a individuálních členů D01-Pražská divize

Zápis ze schůze kolektivních a individuálních členů D01-Pražská divize naleznete ZDE...

Źádost o uspořádání VH D01 - Pražské divize

Na schůzi zástupců kolektivních a individuálních členů D01 dne 9.9.2019 byla předána žádost 6ti kolektivních členů o svolání VH D01 - Pražské divize k projednání bodů na nadcházející Mimořádnou výroční konferenci ČSTS, která se bude konat dne 30. 10. 2019 v Telči. Dokument naleznete ZDE...

Zápis z Valné hromady Pražské divize konané 21.6.2019 ve studiu Bohemia

Zasedání představenstva Pražské divize D01 21.6.2019 naleznete ZDE...

Dopis ombudsmanovi Českého olympijského výboru

s  prosbou o radu a pomoc a s obavami o vývoj vztahů v rámci Českého svazu tanečního sportu, člena ČOV. Naleznete ZDE...

Pod tuto prosbu se do této doby podepsali předsedové 13-ti pražských klubů a dále mnoho dalších členů, zástupců klubů z  ČSTS. Podpisová akce probíhá dále a přidávají se další členové ČSTS svými podpisy.

Zápis z Valné hromady Pražské divize konané 17.4.2019 ve studiu Bohemia

Informace o volbách delegátů na Výroční konferenci ČSTS 2019 a vobách představenstva a Dozorčí komise Pražské divize D01 naleznete ZDE...

Mimořádné zasedání představenstva Pražské divize D01 17.4.2019 ve studiu Bohemia

Mimořádné zasedání představenstva Pražské divize D01 17.4.2019 naleznete ZDE...

Stanovisko DK PD k VH PD 01 17.4.2019

Stanovisko Dozorčí komise k Valné hromadě Pražské divize D01 naleznete ZDE...

Zápis ze schůze představenstva Pražské divize D01 dne 14.3.2019 ve studiu Bohemia

Zápis ze zasedání představenstva D01 14.3.2019 naleznete ZDE....

Pozvánka na Valnou hromadu Pražské divize PD01, konanou dne 17.4.2019

Pozvánku na Valnou hromadu PD01 najdete zde.

Plnou moc k Valné hromadě PD01 najdete zde.

Zápis ze schůze PD01 ze dne 16.11.2018

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 16.11.2018 najdete zde

Stanovisko DR PD01 ke svolání VH PD01

Stanovisko Dozorčí rady Pražské divize 01 ke svolání Valné hromady Pražské divize 01 ČSTS

najdete zde.

Žádost o změnu termínu konání VH PD01

Žádost o změnu termínu konání Valné hromady Pražské divize ČSTS najdete zde

Valná Hromada Pražské divize PD01

Valná hromada Pražské divize PD01 se bude konat dne 22.11.2018

Info najdete zde

Žádost o pořádání VH PD01 ze dne 18.10.2018

Žádost o pořádání Valné hromady PD01 ze dne 18.10.2018

zde

Výsledek korespondenčního hlasování Představenstva PD01 ze dne 17.10.2018

Výsledek korespondenčního hlasování Představenstva PD01 ze dne 17.10.2018

zde

Zápis ze schůze PD01

Zápis ze schůze PD01 konané dne 6.9.2018 najdete zde

Zápis z Mimořádného zasedání představenstva Pražské Divize 01 ze dne 13.4.2018

Vážení přátelé, delegáti,

přečtěte si, prosím, Zápis z Mimořádného zasedání představentsva PD 01 ze dne 13.4.2018 a potvrďte mi obratem Vaši účast na VK 2018 v Olomouci. 

V případě neúčasti některého z Vás musím oslovit a doplnit náhradníka dle uvedeného pořadí v zápise. Cestovné autem je možné proplatit PD, proto Vás žádám o domluvu mezi sebou, kdo s kým pojede. Vytížitelnost aut - alespoň 4 osoby na vozidlo.

Děkuji a zdravím

 Jiří Ševčík, předseda PD01

Zápis z Valné hromady Pražské divize PD01 ze dne 4.4.2018

Zápis z Valné hromady PD01 ze dne 4.4.2018 naleznete zde:

1. část

2. část

3. část

4. část

Usnesení Valné hromady Pražské divize PD01 ze dne 4.4.2018

Usnesení Valné hromady PD01 ze dne 4.4.2018 naleznete zde:

1.část

2.část

Valná hromada Pražské divize PD 01

Vzhledem k tomu, že počet volených kandidátů na VK ČSTS bude znám nejdříve 20.3. 2018, posouvám termín VH Pražské divize PD 01 na 4.4.2018 od 17.00 hodin v STK Praha na sále BOHEMIA DANCE - U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 Holešovice. Jiří Ševčík předseda PD01

Program VH PD 01

1. Zahájení

2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Volba delegátů na VK ČSTS

9. Návrhy pro jednání VK ČSTS

10. Usnesení

11. Závěr

VH PD01 bude probíhat dle platného Jednacího řádu a stanov ČSTS (viz. www.csts.cz)

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 7.2.2018

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 7.2.2018 naleznete zde

Zvolení delegáti za PD01 na VK ČSTS 8.5. 2017

 1. Bartuněk Petr                 
 2. Bartuněk Lukáš
 3. Bartunková Eva
 4. Benýšek Martin
 5. Dostál Štěpán
 6. Dvořák Martin
 7. Gebert Marcel
 8. Hes Jindřich
 9. Horník MIroslav
 10. Hrstková Kateřina
 11. Landsfeld Zdeněk
 12. Liškař Jan
 13. Nováček Dobromil
 14. Pixa Jiří
 15. Sliška Ondřej
 16. Ševčík Jiří
 17. Šimáčková Vladimíra
 18. Tejc Pavel
 19. Zabystřan Petr

  Náhradníci:

 20. Činčura Jindřich
 21. Sluka Pavel
 22. Jandejsek Milan
 23. Tejcová Simona
 24. Tlustý Otakar

 

 

Valná hromada divize 2017

Valná hromada divize PD01 se koná dne 24.4. 2017  od  15:00 hodin v klubu  MZ Dance Team, Kladenská 107, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z valné hromady Pražské divize ze dne 24.3.2016

Zápis z valné hromady Pražské divize ze dne 24.3.2016 naleznete zde:

část č.1

část č.2

část č.3

Zápis z jednání Valné hromady Pražské divize ČSTS ze dne 28.ledna 2016

Zápis z jednání Valné hromady Pražské divize ČSTS ze dne 28.ledna 2016 naleznete zde

Valná hromada Pražské divize D01

Valná hromada divize se koná dne 24.3.2016  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

1.Zahájení

2.Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou ,návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3.Schválení programu jednání

4.Dovolba delegátů a náhradníků na mimořádnou VK ČSTS / 1.4. 2016 v Praze /

5.Usnesení

6.Závěr

 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy

V  Praze, dne 23.2.2016

                                                                                               Jiří Ševčík

                                                                                  předseda představenstva divize

Valná hromada Pražské divize 2016

Valná hromada Pražské divize se bude konat 28.1.2016 od 17:00 hod. v Dance Hall.

Pozvánka s programem ke stažení zde.

Zpráva dozorčí komise Pražské divize ČSTS ze dne 22.10.2015

Zprávu dozorčí komise Pražské divize ČSTS ze dne 22.10.2015 naleznete zde

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 22.10.2015

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 22.10.2015 naleznete zde

Zápis VH Pražské divize - 01

Zápis VH Pražské divize - 01 naleznete  zde v dokumentu PDF

Usnesení VH Pražské divize - D01

Usnesení VH Pražské divize - D01 najdete v tomto PDF souboru

Mimořádná schůze představenstva divize - korespondenční

10.3.2015

Přítomni: Ševčík, Bartuněk, Dvořák, Pixa

Nepřítomni: Brožovský, Gebert, Heller

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2015 PRAŽSKÉ DIVIZE D01

Valná hromada divize se koná dne 22.6.2015  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

Valná hromada 2015 Pražské divize D01

Valná hromada 2015 Pražské divize se uskuteční 22.června 2015 v 17.00 v TŠ Maestro, Na Strži 40, Praha 4 

Valná hromada se bude řídit platným jednacím řádem.

Podrobnosti včetně nezbytných materiálů jsou uveřejněny na webu ČSTS v odstavci Důležité informace - Valné hromady divizí.

předseda PD01 Jiří Ševčík

 

Přihlašování na soutěže - HOBBY

Přihlašování příjmením a jménem je vyhrazeno pro soutěžící, kteří se soutěží HOBBY ješte nikdy nezúčastnili.

Soutěžící, kteří již obdrželi průkaz s čárovým kódem - již někdy v minulosti byli na soutěžích HOBBY - se přihlašují na soutěže použitím IDT - číslo čárového kódu na průkazu HOBBY (18XXXXXX). Toto jim zajistí kontrolu všech náležitostí potřebných pro soutěž.

Pokud Vám systém neumožní přihlášení, tak s největší pravděpodobností nejsou splněny všechny náležitosti nutné pro start. V tomto případě prosím kontaktujte sekretariát, viceprezidenta, nebo VSO, kteří se s Vámi domluví na dalším postupu. Pokud tento krok neučiníte, přihlásíte se na soutěž pomocí jména a příjmení, ale nebude Vám umožněn start na soutěži, nebude vám uznána žádná kompenzace.

Leoš Siegel

Viceprezident

Usnesení VH Pražské divize 2011

Zápis z jednání Představenstva za rok 2011

Oznámení Divize 01

Po demisi Rostislava Filgase z funkce předsedy sedmičlenného předsednictva
Divize 01 ČSTS, byl na základě výsledků voleb vyplývajících z Usnesení Valné
hromady Divize 01 v roce 2007, do předsednictva kooptován nový člen, druhý
náhradník, Marcel Gebert. První náhradník, Ing. Petr Bartuněk se vzdal

Valná hromada Pražské divize

VH PD se koná ve čvtrtek 9.6.2011 od 18.00 hodin v KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7.