Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
Název soutěžeČeskomoravský pohár
Datum konání20.3.2021
Místo konáníPlzeň
Congress Center Parkhotel Plzeň
U Borského parku 2791
30100 Plzeň
Pořádané soutěže
Pohárové soutěže:Semi-profi-Jun-I-STT, Semi-profi-Jun-I-LAT, Semi-profi-Jun-II-STT, Semi-profi-Jun-II-LAT, Semi-profi-Mládež-STT, Semi-profi-Mládež-LAT, Semi-profi-Dospělí-STT, Semi-profi-Dospělí-LAT, Semi-profi-Senioři-STT, Semi-profi-Senioři-LAT
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202104
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Vedoucí oblasti sportu - sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
!Spolupořadatel(é)MZ Dance Team Plzeň z.s.18.3.2021
Smluvní partner
Odpovědný zástupce pořadateleBlažková Lucie, JUDr. - Plzeň
Dvořák Martin, Ing. - Praha 6
Tel. spojení na pořadatele739626458
E-mail pořadateleplzen@mzdanceteam.cz
WWW pořadatelewww.mzdanceteam.cz/plzen
Vedoucí soutěžeDvořák Martin, Ing. - Praha 6
Hlavní sčitatelŠípek Ladislav - Přelouč
Další sčitateléBeránek Aleš - Hradec Králové 11
Odborný dozorMarek Jaroslav - Chvaletice
!PorotaBank Karel - Ostrava 8
Čejka Šilhánová Zuzana - Jeneč
Dědík Marek - Praha
Drha Michal - Brno 25
Dvořáková Marie, Mgr. - Praha 6
Gebert Marcel - Praha 4
Gregoriades Filip, MgA. - Starý Plzenec
Hýža Miroslav, Mgr. - Olomouc
Odstrčil Martin - Brno 20
Zabystrzan Petr - Praha 3
Khadjeh-nouri Asis - Německo
18.3.2021
Hudební doprovodDJ Máca
Velikost parketu13x20
Termín pro přihlášení18.3.2021 21:59:59
Startovné
250 Kč/osobu : Pohárová
Semi-profi-Jun-I-STT, Semi-profi-Jun-I-LAT, Semi-profi-Jun-II-STT, Semi-profi-Jun-II-LAT, Semi-profi-Mládež-STT, Semi-profi-Mládež-LAT, Semi-profi-Dospělí-STT, Semi-profi-Dospělí-LAT, Semi-profi-Senioři-STT, Semi-profi-Senioři-LAT
!Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
09:45 - porada poroty
10:00 - zahájení soutěží
Prezence:
09:00 - 10:00 : Pohárová
Semi-profi-Jun-I-STT, Semi-profi-Mládež-STT
10:00 - 11:00 : Pohárová
Semi-profi-Senioři-STT
11:00 - 12:00 : Pohárová
Semi-profi-Jun-I-LAT, Semi-profi-Mládež-LAT
12:00 - 13:00 : Pohárová
Semi-profi-Senioři-LAT
13:00 - 14:00 : Pohárová
Semi-profi-Jun-II-STT, Semi-profi-Dospělí-STT
15:00 - 16:00 : Pohárová
Semi-profi-Jun-II-LAT, Semi-profi-Dospělí-LAT
18.3.2021
!VstupnéVstup pouze pro licencované trenéry ČSTS zdarma. Trenéři se musí předem akreditovat zaregistrováním se organizátorovi soutěže na kontaktní email. Další informace, včetně povinných dokumentů naleznete zde: https://www.csts.cz/cs/Content/View/2815 . Soutěž proběhne bez diváků dle ZÁVAZNÝCH HYGIENICKO- PROTIEPIDEMICKÝCH PODMÍNEK. https://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/371016.3.2021
CenyDiplomy a medaile pro medailisty
Úhrada nákladů
!Ostatní sděleníPodmínkou pro účast na soutěži je mít statut Semi-profi nebo Profi dle Manuálu "Profesionální sportovec" na stránkách ČSTS viz. odkaz. https://www.csts.cz/cs/Content/View/2787 Podmínkou pro účast na soutěži je dodržení hygienických podmínek dle nařízení MZČR. viz odkaz. https://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/3710 Soutěže jsou otevřené ve třídách: Junioři 1 - D,C,B Junioři 2 - C,B,A Mládež - B,A,M Dospělí - B,A,M Senioři - B,A,M15.3.2021
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilVedoucí oblasti sportu
Soutěž přísluší k divizi04 - Plzeňská divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 2800,00 Kč
zaplacená částka: 2800,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 11.3.2021 zápočtem
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.