Mimořádná výroční konference ČSTS

Mimořádná výroční konference ČSTS se bude konat dne 4.12.2018 od 15 hod. v Týnci nad Sázavou.

Harmonogram přípravy MVK je následující:

15.10.18 Termín, do kdy divize zašlou na sekretariát seznam zvolených delegátů, resp. informaci o konání VH divize
21.10.18 Poslední možný termín pro svolání VH divizí (těch divizí, které budou volit delegáty na MVK)
25.10.18 Termín pro zaslání návrhů k projednání, aby byly součástí pozvánky (programu)
04.11.18 Zveřejnění pozvánky
20.11.18 Termín pro zaslání připomínek a protinávrhů k navrženému programu
20.11.18 Poslední možný termín pro konání VH divizí

Žádáme předsedy divizí,aby do 15.10.2018 zaslali na sekretariát seznam zvolených delegátů na MVK (včetně náhradníků), popř. zaslali informaci s datem a místem konání VH divize, na které budou delgáti na MVK zvoleni.

Podklady a připomínky pro jednání MVK zasílejte v termínech dle výše uvedeného harmonogramu na sekretariat@csts.cz.

 

Počet delegátů za jednotlivé divize je uveden v následující tabulce:

Č. divize

Název divize Členů divize k 5.10.18 Počet delegátů
1 Pražská divize 1226 25
2 Středočeská divize 392 8
3 Jihočeská divize 100 2
4 Plzeňská divize 81 2
5 Karlovarská divize 54 2
6 Ústecká divize 124 3
7 Liberecká divize 140 3
8 Královehradecká divize 130 3
9 Pardubická divize 257 6
10 Vysočina divize 90 2
11 Jihomoravská divize 654 14
12 Olomoucká divize 306 7
13 Moravsko-slezská divize 511 11
14 Zlínská divize 451 10