Detailní údaje divize

8 - Královehradecká divize
Předseda: Jaroslav KRTIČKA
Telefon: 776 115 664
Adresa: Jaroslav KRTIČKA
Malé náměstí 13/29
500 03 Hradec Králové 3
E-mail(y): krtickajaroslav@seznam.cz
Oficiální zprávy

VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE PRO ROK 2019

Valná hromada Královéhradecké divize ČSTS č.8 se koná v úterý 8.10.2019 od 17.00 hodin v Park Golf ,Roudničská ul., Hradec Králové. Zveme všechny členy divize. Jaroslav Krtička - předseda představenstva divize

 

Korespondenční hlasování členů představenstva divize č.8

Korespondenční hlasování členů představenstva divize č. 8 ohledně rozdělení financí v pokladně divize dle počtu členů v jednotlivých klubech na kluby a jejich čerpání. Hlasování proběhlo k 1.7.2019. Hlasování členů představenstva : Krtička Jaroslav - ANO; Mertlík Petr - navyjádřil se; Chmel Tomáš - nesouhlas /NE/; Koki Emil -ANO; Elschek Walter - ANO; Odl Martin - ANO; Koubek Josef - nevyjádřil se. Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že čerpání peněz z divizní pokladny bude na základě přepočtu na jednoho člena klubu. V Hradci Králové dne 1.7.2019. Jaroslav Krtička-předseda představenstva divize č.8 Královéhradecké

 

 

 

VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE PRO ROK 2019

Valná hromada divize se koná dne 10.4.2019 od 17.00 hodin v PARK GOLF, Roudničská 730,Hradec Králové s tímto programem:

 1.  Zahájení
 2.  Volba orgánů VH
 3.  Schválení programu jednání
 4.  Zpráva o činnosti za uplynulé období
 5.  Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6.  Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 7.  Východiska a doporučení pro další funkční období(včetně hospodaření) 
 8.  Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2019 
 9.  Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS 
 10.  Usnesení 
 11.  Závěr 

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6,bod 3 a 4.

V případě ,že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6,bod 6 odkládá o 1 hodinu.

V Hraci Králové dne 14.3.2019

KRTIČKA Jaroslav v.r.

předseda představenstva divize

Zápis divize

Zápis VH

VH DIVIZE - pozvánka

VH DIVIZE - pozvánka

VH se koná dne 3. 5. 2018 od 17.00 hodin v prostorách kavárny Petrof, Na Brně 2136/4, Hradec Králové.

Valná hromada divize D08 2018

Dne 5.5.2018 se uskuteční Valná hromada divize. Více viz pozvánka.

Zápis D08

Zápis z VH

Pozvánka na VH

Pozvánka na VH
 

Místo konání: Roudničská 730, 50002 Hradec Králové
Parkgolf
začátek: 17.00

Zápisy - divize 08

Zápis z jednání divize dne 2.3.2017

Zápis z jednání divize dne

Zápis z VH

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu.

Valná hromada D8 se koná dne 28.1.2016 V Tak Dance Krok Hradec Králové (Kavárna u Čertíka) od 17.00 hodin.
Program: volba delegátů na VK

Zápis a usnesení VH 2015

Zápis z jednání a usnesení valné hromady 2015 divize královéhradecké.

Zápis

Usnesení

Odvolání proti usnesení prezidia PR23 a pozvánka na valnou hromadu

Odvolání proti usnesení prezidia PR23

 

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada se koná: areál Koupaliště na Úpě, Náchodská ulice, Jaroměř

GPS lokace: 50°21'46.684"N, 15°56'8.869"E.

Den: 3.8.2015 od 17.00 hodin

 

Výzva D8 a zápis zasedání č.6

Výzva divize D8 p. Evě Bartuňkové a dozorčí radě 2015_05_20_výzva.pdf

2015_05_20_zasedání zápis č6.pdf

 

Odpověď na žádost

K žádosti Ing. Evy Bartuňkové divize zaslala tuto odpověď.

Zápis ze zasedání představenstva č.5 - příloha k odpovědi: 2015_02_11_zasedání zápis č5

Zápis č.1 ze zasedání představenstva Královehradecké divize

Zápis č.1 ze zasedání představenstva Královehradecké divize, které se konalo dne 29.10.2014, najdete v tomto dokumentu.

Dokumenty z VH Královehradecké divize

Dokumenty z valné hromady Královehradecké divize konané dne 21.10.2014: