Výsledky soutěží - Vánoční cena Fortuny - Hobby Top 2008

06.12.2008 - Vánoční cena Fortuny - Hobby Top 2008 - Lukov u Zlína

Hobby-Děti-II (počet párů: 26) [hobby]

1. kolo

Pořadí Jméno Waltz Quickstep Chacha Jive Polka Součet
1 - 4
Vyškov (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 25,0
1 - 4
Zlín (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 25,0
1 - 4
Dolní Benešov (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 25,0
1 - 4
Krumsín (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 25,0
5 - 6
Zlín (CZ)
XXXXX XXXXX XXXX- XXXXX XXXXX 24,0
5 - 6
Žeranovice (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX X-XXX XXXXX 24,0
7 - 9
Zlín (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX -XXXX XX-XX 23,0
7 - 9
Ostrava (CZ)
X-XXX X-XXX XXXXX XXXXX XXXXX 23,0
7 - 9
Zlín (CZ)
XX-XX XXXXX XXXX- XXXXX XXXXX 23,0
10
Ostrava (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XX--- XXXXX 22,0
11
Žeranovice (CZ)
XXX-X XXX-X X-XXX -XXXX -XXXX 20,0
12 - 13
Zlín (CZ)
XXXX- X-X-X X-XXX XXXX- X-X-- 17,0
12 - 13
Zlín (CZ)
--XXX XX-X- XXX-X X---X XXXXX 17,0
14
Holešov (CZ)
--XXX -XXXX -X-XX XX--X -XXX- 16,0
15
Orlová (CZ)
-X--- -XX-- XXXXX XXXXX -X-X- 15,0
16
Zlín (CZ)
XXX-X ---XX -X--X X-XX- X---X 13,0
17
Olomouc (CZ)
XX-X- ---X- ----- ----X --X-X 7,0
18
Zlín (CZ)
----- XX--- ----- -X--- X---- 4,0
19 - 20
Zlín (CZ)
----- ----- ----- --X-- ----- 1,0
19 - 20
Štípa (CZ)
----- ----- ----- ---X- ----- 1,0
21 - 26
Kroměříž (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
21 - 26
Zlín (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
21 - 26
Zlín (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
21 - 26
Veselá (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
21 - 26
Zlín (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
21 - 26
Zlín (CZ)
----- ----- ----- ----- ----- 0,0
Porota:
Felcman Radek,CZ
Harvanová Jana,CZ
Kazda Robert,CZ
Roiková Lenka,CZ
Sedláková Hana,CZ